Efternamnet Arvehell


Snabbfakta om Arvehell


Arvehell på rövarspråket: Arorvovehoheloll
Arvehell baklänges blir: Llehevra

Hur många har Arvehell som efternamn?

45 har Arvehell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvehellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest