Efternamnet Asklund


Snabbfakta om Asklund


Asklund på rövarspråket: Asoskoklolunondod
Asklund baklänges blir: Dnulksa

Hur många har Asklund som efternamn?

364 har Asklund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AsklundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest