Efternamnet Backebjörk


Snabbfakta om Backebjörk


Backebjörk på rövarspråket: Bobackockebobjojörorkok
Backebjörk baklänges blir: Kröjbekcab

Hur många har Backebjörk som efternamn?

14 har Backebjörk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackebjörkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest