Efternamnet Badelt


Snabbfakta om Badelt


Badelt på rövarspråket: Bobadodeloltot
Badelt baklänges blir: Tledab

Hur många har Badelt som efternamn?

21 har Badelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BadeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest