Efternamnet Baehre


Snabbfakta om Baehre


Baehre på rövarspråket: Bobaehohrore
Baehre baklänges blir: Erheab

Hur många har Baehre som efternamn?

12 har Baehre som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaehreObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest