Efternamnet Bakier


Snabbfakta om Bakier


Bakier på rövarspråket: Bobakokieror
Bakier baklänges blir: Reikab

Hur många har Bakier som efternamn?

11 har Bakier som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakierObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest