Efternamnet Neander


Snabbfakta om Neander


Neander på rövarspråket: Noneanondoderor
Neander baklänges blir: Rednaen

Neander är ett efternamn, som förekommer bland annat i Sverige och Tyskland. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2017 angav att 181 personer med namnet Neander var bosatta i Sverige. Antalet bärare av namnet i Tyskland uppskattas till 245.

Källa: Wikipedia

Hur många har Neander som efternamn?

186 har Neander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest