Efternamnet Nedlich


Snabbfakta om Nedlich


Nedlich på rövarspråket: Nonedodlolichoch
Nedlich baklänges blir: Hcilden

Hur många har Nedlich som efternamn?

12 har Nedlich som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NedlichObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest