Efternamnet Negga


Snabbfakta om Negga


Negga på rövarspråket: Nonegogga
Negga baklänges blir: Aggen

Hur många har Negga som efternamn?

12 har Negga som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeggaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest