Efternamnet Nejonbäck


Snabbfakta om Nejonbäck


Nejonbäck på rövarspråket: Nonejojononbobäckock
Nejonbäck baklänges blir: Kcäbnojen

Hur många har Nejonbäck som efternamn?

11 har Nejonbäck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejonbäckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest