Efternamnet Nerheim


Snabbfakta om Nerheim


Nerheim på rövarspråket: Nonerorhoheimom
Nerheim baklänges blir: Miehren

Hur många har Nerheim som efternamn?

16 har Nerheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NerheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest