Efternamnet Nibell


Snabbfakta om Nibell


Nibell på rövarspråket: Nonibobeloll
Nibell baklänges blir: Llebin

Hur många har Nibell som efternamn?

42 har Nibell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NibellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest