Efternamnet Nicolau


Snabbfakta om Nicolau


Nicolau på rövarspråket: Nonicocololau
Nicolau baklänges blir: Ualocin

Hur många har Nicolau som efternamn?

16 har Nicolau som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicolauObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest