Efternamnet Ödhammar


Snabbfakta om Ödhammar


Ödhammar på rövarspråket: Ödodhohamommaror
Ödhammar baklänges blir: Rammahdö

Hur många har Ödhammar som efternamn?

10 har Ödhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖdhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest