Efternamnet Öjendal


Snabbfakta om Öjendal


Öjendal på rövarspråket: Öjojenondodalol
Öjendal baklänges blir: Ladnejö

Hur många har Öjendal som efternamn?

14 har Öjendal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖjendalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest