Efternamnet Ösgård


Snabbfakta om Ösgård


Ösgård på rövarspråket: Ösosgogårordod
Ösgård baklänges blir: Drågsö

Hur många har Ösgård som efternamn?

16 har Ösgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖsgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest