Efternamnet Schwartz


Snabbfakta om Schwartz


Schwartz på rövarspråket: Soschochwowarortotzoz
Schwartz baklänges blir: Ztrawhcs

Schwartz är ett efternamn av tyskt ursprung.

Källa: Wikipedia

Hur många har Schwartz som efternamn?

546 har Schwartz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchwartzObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest