Efternamnet Skarping


Snabbfakta om Skarping


Skarping på rövarspråket: Soskokarorpopinongog
Skarping baklänges blir: Gnipraks

Hur många har Skarping som efternamn?

19 har Skarping som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarpingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest