Efternamnet Skogmar


Snabbfakta om Skogmar


Skogmar på rövarspråket: Soskokogogmomaror
Skogmar baklänges blir: Ramgoks

Hur många har Skogmar som efternamn?

14 har Skogmar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkogmarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest