Efternamnet Zorman


Snabbfakta om Zorman


Zorman på rövarspråket: Zozorormomanon
Zorman baklänges blir: Namroz

Hur många har Zorman som efternamn?

17 har Zorman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZormanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest