Alla namn

Det finns hundratusentals olika förnamn bara i Sverige. Här har vi gjort det lite lättare för dig att sortera och leta bland dessa. Välj hur du vill sortera namnen, antingen sorterat i bokstavsordning, på popularitet (antal nyfödda som fått namnet), hur ovanliga de är (från minst antal bärare till flest) eller hur vanligt namnet är, från vanligast till mest ovanligt. Du kan sedan i varje sortering även välj att bara visa namn med en viss begynnelsebokstav.

Alla namn i bokstavsordning
Alla svenska namn vi har i vår databas listade i alfabetisk ordning.

Populära namn
Denna sortering är baserad på hur många som fick namnet föregående år.

Ovanliga namn
Här är de mest ovanliga namnen först. De med färst bärare upp till de med flest bärare.

Vanliga namn
De namn som har flest bärare i Sverige överst och sedan i sjunkande ordning.

Pin It on Pinterest