Så tog vi fram statistiken

En låda statistik uthämtad från Skatteverket

Som många vet så var namnstatistiken för år 2022 den sista som SCB tog fram. Anledningen var enligt dem själva: “SCB har länge producerat namnstatistik, men produktionen och uppdateringar av statistiken upphör helt från och med 2024. Anledningen är att vi har valt att prioritera produktion av annan statistik.”

Det var en kombination av att de behövde spara pengar och de motiverade det även med att namnstatistiken inte var en exakt vetenskap då det var mycket bedömningar som spelade in när man till exempel slog ihop flera liknande namn för att skapa topplistorna. 

Vi ville såklart fortsatt kunna presentera namnstatistiken då vi vet hur många det faktiskt är som älskar att grotta ner sig i dessa listor; inte minst i jakten på att bestämma ett namn för sitt kommande barn – men också för att se hur sitt eget eller sina egna barns namn popularitet utvecklar sig.  

Vi beställde utdrag från Skatteverket med alla namngivna under 2023 för att skapa våra egna listor. Precis som SCB gjorde vi egna bedömningar av “liknande” namn när vi skapade våra topplistor; något som naturligtvis inte är 100% korrekt då det ibland kan vara svårt att dra gränsen för när två stavningar eller uttal egentligen är samma namn eller inte, men vi har gjort vårt och bästa och kommer efter hand att göra justeringar och förbättringar. 

På SCB:s vis

För att kunna bygga vidare och göra jämförelser mot tidigare års statistik från SCB så har vi försökt skapa våra topplistor på ett så likt sätt som möjligt. Vi har använt oss av de som blivit namngivna under föregående år, det innebär inte att det är exakt samma som de som är födda föregående år eftersom man har tre månader på sig att skicka in och registrera ett namn efter födelsedatum. Statistiken för 2023 är därför delvis på några som är födda i slutet av 2022 och några av dem som är födda i slutet av 2023 är inte med. 

Framtiden

Nu presenterar Skatteverket namnstatistik för var år, men skillnaden mot SCB:s tidigare statistik så slår Skatteverket inte ihop liknande namn för topplistorna, det kan till exempel medföra att namnet “Noah” och “Noa” blir publicerade som två olika namn. De räknar också på de som är födda under föregående år. Statistiken har idag (4 juni 2024) ännu inte uppdaterats med alla födda 2023 trots att de tidigare skrev att det skulle komma en uppdatering i slutet av april 2024. 

På frågan om vi kommer ta fram statistik för 2024 på samma sätt som vi gjorde för 2023 – så vet vi inte riktigt än. Det var ett jobb som både tog mycket resurser och kostade mycket pengar och det är något vi behöver göra en avvägning av framöver.

Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest