Könsneutrala namn

Med könsneutrala namn menar vi namn som ges till både pojkar och flickor. Det finns många namn som passar båda könen och man får faktiskt ta vilket namn man vill oavsett kön. Vi har valt att ta med namn där det finns fler än enstaka namn på det kön som har färst bärare. Till exempel är det ett vanligt “pojknamn” med 50 000 bärare, men det finns 10 stycken flickor med namnet – så räknar vi inte detta som ett könsneutralt namn i vår kategorisering.

Könsneutrala namn i bokstavsordning
Här är de könsneutrala sorterade i bokstavsordning. Du kan själv filtrera på valfri begynnelsebokstav.

Populära könsneutrala namn
Här är namnen sorterade efter hur många som fick namnet föregående år.

Ovanliga könsneutrala namn
Här listar de allra ovanligaste namnen först (de med färst bärare i Sverige överst).

Vanliga könsneutrala namn
Här är de vanligaste namnen först, du kan även filtrera på bokstav.

Pin It on Pinterest