Idag har Rebecka och Ruben namnsdag.

Här fokuserar vi på personnamn; namn på enskilda individer. Först och främst fokuserar vi på förnamn & tilltalsnamn men på sikt kommer vi även att ha med efternamn i vår statistik. Det namnskick; norm för personnamn; vi kommer att inrikta oss på är det svenska efter principen Förnamn (ibland två eller tre) följt av Efternamn. Ett av Förnamnen är Tilltalsnamn; det namn som används dagligen.

2021-01-29
Alla namn har uppdaterats med det antal som fick namnet under 2020. Kika in på dina favoritnamn och se hur trenden ser ut! 😀

All statistik på namn.nu är för namn på svenska individer och mycket av vår statistik bygger på offentliga uppgifter från SCB; den svenska statistikmyndigheten.

Namn; “det någon eller något heter; ett (eller flera) ord som används för att ange/särskilja en viss person, djurindivid, föremål, begrepp, kategori eller annan företeelse

Pin It on Pinterest