Om

Varför skapades namn.nu?

Personligen saknade jag lättillgänglig data när jag jämförde namn. Mycket statistik fanns men den fanns inte presenterad på det sätt som jag önskade. Det började med att jag byggde egen jämförelsedata för mig själv och det slutade med att investerade i en domän (namn.nu) och gjorde det hela publikt. Jag hoppas att du också kommer att uppskatta det arbete jag har lagt ner på att försöka göra statistiken mer lättillgänglig och jämförelsebar.

Pin It on Pinterest