Efternamnet Åbyhammar


Snabbfakta om Åbyhammar


Åbyhammar på rövarspråket: Åbobyhohamommaror
Åbyhammar baklänges blir: Rammahybå

Hur många har Åbyhammar som efternamn?

11 har Åbyhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅbyhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest