Efternamnet Ådeborg


Snabbfakta om Ådeborg


Ådeborg på rövarspråket: Ådodebobororgog
Ådeborg baklänges blir: Grobedå

Hur många har Ådeborg som efternamn?

10 har Ådeborg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅdeborgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest