Efternamnet Ådelid


Snabbfakta om Ådelid


Ådelid på rövarspråket: Ådodelolidod
Ådelid baklänges blir: Diledå

Hur många har Ådelid som efternamn?

13 har Ådelid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅdelidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest