Efternamnet Ädling


Snabbfakta om Ädling


Ädling på rövarspråket: Ädodlolinongog
Ädling baklänges blir: Gnildä

Hur många har Ädling som efternamn?

63 har Ädling som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄdlingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest