Efternamnet Åfelt


Snabbfakta om Åfelt


Åfelt på rövarspråket: Åfofeloltot
Åfelt baklänges blir: Tlefå

Hur många har Åfelt som efternamn?

14 har Åfelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅfeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest