Efternamnet Ågård


Snabbfakta om Ågård


Ågård på rövarspråket: Ågogårordod
Ågård baklänges blir: Drågå

Hur många har Ågård som efternamn?

19 har Ågård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest