Efternamnet Ågerlind


Snabbfakta om Ågerlind


Ågerlind på rövarspråket: Ågogerorlolinondod
Ågerlind baklänges blir: Dnilregå

Hur många har Ågerlind som efternamn?

15 har Ågerlind som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅgerlindObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest