Efternamnet Ågersten


Snabbfakta om Ågersten


Ågersten på rövarspråket: Ågogerorsostotenon
Ågersten baklänges blir: Netsregå

Hur många har Ågersten som efternamn?

18 har Ågersten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅgerstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest