Efternamnet Ågren


Snabbfakta om Ågren


Ågren på rövarspråket: Ågogrorenon
Ågren baklänges blir: Nergå

Hur många har Ågren som efternamn?

4 562 har Ågren som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅgrenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest