Efternamnet Åhagen


Snabbfakta om Åhagen


Åhagen på rövarspråket: Åhohagogenon
Åhagen baklänges blir: Negahå

Hur många har Åhagen som efternamn?

11 har Åhagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅhagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest