Efternamnet Åhbeck


Snabbfakta om Åhbeck


Åhbeck på rövarspråket: Åhohbobeckock
Åhbeck baklänges blir: Kcebhå

Hur många har Åhbeck som efternamn?

29 har Åhbeck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÅhbeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest