Efternamnet Älgå


Snabbfakta om Älgå


Älgå på rövarspråket: Älolgogå
Älgå baklänges blir: åglä

Hur många har Älgå som efternamn?

16 har Älgå som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlgåObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest