Efternamnet Älgamo


Snabbfakta om Älgamo


Älgamo på rövarspråket: Älolgogamomo
Älgamo baklänges blir: Omaglä

Hur många har Älgamo som efternamn?

54 har Älgamo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlgamoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest