Efternamnet Älgebrink


Snabbfakta om Älgebrink


Älgebrink på rövarspråket: Älolgogebobrorinonkok
Älgebrink baklänges blir: Knirbeglä

Hur många har Älgebrink som efternamn?

12 har Älgebrink som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlgebrinkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest