Efternamnet Älgemon


Snabbfakta om Älgemon


Älgemon på rövarspråket: Älolgogemomonon
Älgemon baklänges blir: Nomeglä

Hur många har Älgemon som efternamn?

12 har Älgemon som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlgemonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest