Efternamnet Älmqvist


Snabbfakta om Älmqvist


Älmqvist på rövarspråket: Älolmomqoqvovisostot
Älmqvist baklänges blir: Tsivqmlä

Hur många har Älmqvist som efternamn?

20 har Älmqvist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlmqvistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest