Efternamnet Älveblad


Snabbfakta om Älveblad


Älveblad på rövarspråket: Älolvovebobloladod
Älveblad baklänges blir: Dalbevlä

Hur många har Älveblad som efternamn?

15 har Älveblad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlvebladObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest