Efternamnet Älveborn


Snabbfakta om Älveborn


Älveborn på rövarspråket: Älolvoveboborornon
Älveborn baklänges blir: Nrobevlä

Hur många har Älveborn som efternamn?

20 har Älveborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlvebornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest