Efternamnet Älverdal


Snabbfakta om Älverdal


Älverdal på rövarspråket: Älolvoverordodalol
Älverdal baklänges blir: Ladrevlä

Hur många har Älverdal som efternamn?

26 har Älverdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlverdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest