Efternamnet Älvero


Snabbfakta om Älvero


Älvero på rövarspråket: Älolvoveroro
Älvero baklänges blir: Orevlä

Hur många har Älvero som efternamn?

20 har Älvero som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlveroObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest