Efternamnet Älveroth


Snabbfakta om Älveroth


Älveroth på rövarspråket: Älolvoverorotothoh
Älveroth baklänges blir: Htorevlä

Hur många har Älveroth som efternamn?

11 har Älveroth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlverothObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest