Efternamnet Älvestam


Snabbfakta om Älvestam


Älvestam på rövarspråket: Älolvovesostotamom
Älvestam baklänges blir: Matsevlä

Hur många har Älvestam som efternamn?

19 har Älvestam som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄlvestamObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest