Efternamnet Ämtér


Snabbfakta om Ämtér


Ämtér på rövarspråket: Ämomtotéror
Ämtér baklänges blir: Rétmä

Hur många har Ämtér som efternamn?

13 har Ämtér som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄmtérObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest