Efternamnet Ämting


Snabbfakta om Ämting


Ämting på rövarspråket: Ämomtotinongog
Ämting baklänges blir: Gnitmä

Hur många har Ämting som efternamn?

23 har Ämting som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄmtingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest