Efternamnet Ämtvall


Snabbfakta om Ämtvall


Ämtvall på rövarspråket: Ämomtotvovaloll
Ämtvall baklänges blir: Llavtmä

Hur många har Ämtvall som efternamn?

17 har Ämtvall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄmtvallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest